Hydrogeologie

Hydrogeologie

V rámci prací pro hydrogeologický průzkum nabízíme tyto činnosti:

PRŮZKUMNÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY PRO STUDNY

VRTY OBECNĚ PRO ČERPÁNÍ PODZEMNÍCH VOD

(NAPŘ. PRO SANACI PODZEMNÍCH VOD NEBO ZA ÚČELEM SNIŽOVÁNÍ HLADINY)

MONITOROVACÍ VRTY

(SLEDOVÁNÍ HLADINY PODZEMNÍ VODY, MONITORING KVALITY PODZEMNÍ VODY)


Průměry vrtů:

 • 76 – 500 mm

Hloubky vrtů:

 • 0 – až 500 m (podle geologických podmínek a požadovaných průměrů vrtů)

Technologie hloubení:

 • jádrově rotačně “na sucho”, s kapalinovým výplachem jednoduchou i dvojitou jádrovnicí s možností použití pracovního pažení.
 • Bezjádrově rotačně na kapalinový výplach pomocí valivých dlát a trojlistých dlát.
 • Bezjádrově rotačně na kapalinový výplach pomocí valivých dlát a trojlistých dlát.
 • Spirálové vrtání prům. 150 – 500 mm

Vzorkování zemin a vod:

 • Porušené vzorky (z vrtného jádra)
 • Neporušené vzorky (břitovým vtlačným odběrákem do pouzdra Novodur 110 mm)
 • Odběry podzemní vody
 • Případné zajištění potřebných analýz akreditovanou laboratoří

Provádění čerpacích zkoušek:

 • Zajištění orientačních čerpacích zkoušek
 • Zajištění krátkodobých i dlouhodobých čerpacích zkoušek
 • Monitoring okolních objektů pomocí datalogeru
 • Projektování a vyhodnocení čerpacích zkoušek