Inženýrská geologie

Inženýrská geologie

V rámci prací pro inženýrskogeologický průzkum nabízíme tyto činnosti:

PRŮZKUMNÉ VRTY PRO ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

PRŮZKUMNÉ VRTY PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ VLASTNOSTÍ HORNIN

VZORKOVACÍ VRTY PRO ODBĚR VZORKŮ ZEMIN A PODZEMNÍCH VOD

INKLINOMETRICKÉ A PRESIOMETRICKÉ VRTY


Průměry vrtů:

  • 76 – 500 mm

Hloubky vrtů:

  • 0 – až 500 m (podle geologických podmínek a požadovaných průměrů vrtů)

Technologie hloubení:

  • jádrově rotačně “na sucho”, s kapalinovým výplachem jednoduchou i dvojitou jádrovnicí s možností použití pracovního pažení.
  • Jádrově rotačně na kapalinový výplach jednoduchou i dvojitou jádrovnicí pr. 76 až 500 mm s možností použití závitového pracovního pažení prům. 146 mm až 325 mm.
  • Jádrově rotačně pomocí diamantové korunky prům. 76 mm až 156 mm. V případě požadavků možnost i větší průměry vrtání.
  • Spirálové vrtání prům. 150 – 500 mm

Vzorkování zemin a vod:

  • Porušené vzorky (z vrtného jádra)
  • Neporušené vzorky (břitovým vtlačným odběrákem do pouzdra Novodur 110 mm)
  • Odběry podzemní vody viz hydrogeologie
  • Případné zajištění potřebných analýz akreditovanou laboratoří