Hydrogeologie

V rámci prací pro hydrogeologický průzkum nabízíme tyto činnosti:

 • PRŮZKUMNÉ HYDROGEOLOGICKÉ VRTY PRO STUDNY
 • VRTY OBECNĚ PRO ČERPÁNÍ PODZEMNÍCH VOD (NAPŘ. PRO SANACI PODZEMNÍCH VOD NEBO ZA ÚČELEM SNIŽOVÁNÍ HLADINY)
 • MONITOROVACÍ VRTY (SLEDOVÁNÍ HLADINY PODZEMNÍ VODY, MONITORING KVALITY PODZEMNÍ VODY)

Průměry vrtů:

 • 76 – 500 mm

Hloubky vrtů:

 • 0 – až 500 m (podle geologických podmínek a požadovaných průměrů vrtů)

Technologie hloubení:

 • jádrově rotačně “na sucho”, s kapalinovým výplachem jednoduchou i dvojitou jádrovnicí s možností použití pracovního pažení.
 • Bezjádrově rotačně na kapalinový výplach pomocí valivých dlát a trojlistých dlát.
 • Bezjádrově rotačně na kapalinový výplach pomocí valivých dlát a trojlistých dlát.
 • Spirálové vrtání prům. 150 – 500 mm

Vzorkování zemin a vod:

 • Porušené vzorky (z vrtného jádra)
 • Neporušené vzorky (břitovým vtlačným odběrákem do pouzdra Novodur 110 mm)
 • Odběry podzemní vody
 • Případné zajištění potřebných analýz akreditovanou laboratoří

Provádění čerpacích zkoušek:

 • Zajištění orientačních čerpacích zkoušek
 • Zajištění krátkodobých i dlouhodobých čerpacích zkoušek
 • Monitoring okolních objektů pomocí datalogeru
 • Projektování a vyhodnocení čerpacích zkoušek