Doklady

Naše společnost je držitelem těchto oprávnění:


  • Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem
  • Oprávnění k hornické činnosti
  • Projektant a závodní dle zákona 61/1988 Sb.
  • Osvědčení o odborné způsobilosti k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oborech hydrogeologie a geologické práce – sanace