Činnosti

Činnosti

Vrtné práce

Inženýrská geologie

V rámci prací pro inženýrskogeologický průzkum nabízíme realizaci průzkumných, vzorkovacích a další vrtů. Více »

Tepelná čerpadla

V rámci vrtných prací jsme schopni zajistiť pro systém tepelných čerpadel “země – voda” vyhloubení vrtů, nebo soustavy vrtů. Více »

Hydrogeologie

Provádíme průzkumné hydrogeologické vrty, monitorovací vrty a vrty pro čerpání podzemních vod. Více »

Likvidace, oprava a čištění vrtů

Pro obnovu starých vrtů využíváme nejčastěji mechanické i chemické čištění, popřípadě převystrojení vrtů. Více »


Vrtané studny

Realizujeme kompletní studny vyhloubením průzkumného vrtu, zajišťujeme potřebnou administrativu i stavebně technické dokončení prací. Více »

Inženýrská činnost

Zajišťujeme následující inženýrskou činnost:


VŠECHNY STUPNĚ ČINNOSTÍ PRO REALIZACI VRTANÝCH STUDNÍ

TECHNICKÝ DOZOR A SUPERVIZE VRTNÝCH PRACÍ

STAVEBNÍ DOZOR, GEOLOGICKÝ DOZOR, GEOTECHNICKÝ DOZOR 

ODBORNÉ POSUDKY SOUVISEJÍCÍ S PŘEDMĚTEM POSKYTOVANÉ ČINNOSTI