Likvidace, oprava a čištění vrtů

Společnost BauGeo, s.r.o. se likvidacemi a opravami starých nevyužívaných vrtů zabývá již od svého vzniku a v současnosti má v tomto sortimentu prací již velmi bohaté zkušenosti  (MŽP, ČHMÚ a různé vodárenské společnosti).

Pro obnovu starých vrtů využíváme nejčastěji mechanické i chemické čištění, popřípadě převystrojení vrtů.