Inženýrská geologie

V rámci prací pro inženýrskogeologický průzkum nabízíme tyto činnosti:

 • PRŮZKUMNÉ VRTY PRO ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
 • PRŮZKUMNÉ VRTY PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ VLASTNOSTÍ HORNIN
 • VZORKOVACÍ VRTY PRO ODBĚR VZORKŮ ZEMIN A PODZEMNÍCH VOD
 • INKLINOMETRICKÉ A PRESIOMETRICKÉ VRTY

Průměry vrtů:

 • 76 – 500 mm

Hloubky vrtů:

 • 0 – až 500 m (podle geologických podmínek a požadovaných průměrů vrtů)

Technologie hloubení:

 • jádrově rotačně “na sucho”, s kapalinovým výplachem jednoduchou i dvojitou jádrovnicí s možností použití pracovního pažení.
 • Jádrově rotačně na kapalinový výplach jednoduchou i dvojitou jádrovnicí pr. 76 až 500 mm s možností použití závitového pracovního pažení prům. 146 mm až 325 mm.
 • Jádrově rotačně pomocí diamantové korunky prům. 76 mm až 156 mm. V případě požadavků možnost i větší průměry vrtání.
 • Spirálové vrtání prům. 150 – 500 mm

Vzorkování zemin a vod:

 • Porušené vzorky (z vrtného jádra)
 • Neporušené vzorky (břitovým vtlačným odběrákem do pouzdra Novodur 110 mm)
 • Odběry podzemní vody viz hydrogeologie
 • Případné zajištění potřebných analýz akreditovanou laboratoří